Uprawnienia zawodowe,
kursy, szkolenia

Zabrze, Śląsk, cała Polska

Kurs pomiary elektryczne w praktyce

Celem szkolenia jest nabycie  wiedzy i praktyki w zakresie posługiwania się przyrządami przy pomocy, których przeprowadza się pomiary instalacji elektrycznej, stwierdza jej stan i na tej podstawie sporządzać protokoły oraz sprawozdania z pomiarów. Warsztaty  obejmują nabycie wiedzy praktycznej w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej do 1kV.

Zapewniamy szkolenie pod nadzorem i z pomocą osoby prowadzącej.

Szkolenie z wykorzystaniem  przyrządów i zestawów  w zespołach trzy osobowych, na stanowiskach pozwalających nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów ich analizy oraz sporządzania  protokołów i sprawozdań.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej, analizy ich wyników oraz sporządzania protokołów i sprawozdań.

W ramach warsztatów zostaną przeprowadzone szkolenia z wykonywania następujących pomiarów instalacji elektrycznej w oparciu o n/w przyrządy firmy Sonel:

  • Stanowisko pierwsze – tablica demonstracyjna DB-1, symulator kabla CS-1 przyrząd MPI-540 stanowisko do przeprowadzenia pełnego zakresu pomiarów instalacji elektrycznej plus pomiar natężenia oświetlenia oraz analiza parametrów sieci – podstawowa diagnostyka  jakości zasilania.
  • Stanowisko drugie – tablica demonstracyjna DB-1, symulator kabla CS-1, przyrządy  MZC-304 pomiar impedancji pętli zwarcia, MIC-2510 pomiar rezystancji izolacji, adapter AutoISO-2500 do pomiaru automatycznego rezystancji izolacji.
  • Stanowisko trzecie – tablica demonstracyjna DB-1, przyrządy MRU-200 pozwala na pomiar rezystancji uziemień, impedancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, MRP-201 pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych, adapter TWR-1J pomiar wyłączników  RCD niepodłączonych do sieci, adapter WS-01z przyciskiem wyzwalającym pomiar do gniazd elektrycznych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej, analizy ich wyników oraz sporządzania protokołów i sprawozdań w oparciu o w/w przyrządy.

Szkolenie pozwoli na zdobycie doświadczenia w wykonywaniu pomiarów, analizy wyników oraz sporządzeniu protokołów i sprawozdań. Dzięki uzyskanemu doświadczeniu uczestnik szkolenia samodzielnie będzie potrafił przeprowadzić pomiary elektryczne instalacji elektrycznej do 1kV oraz sporządzić sprawozdania i protokoły z wykonanych pomiarów .

Nie czekaj i zapisz się na wybrany przez Ciebie zakres!

 

Miejsce szkolenia
Termin
Telefon
 
Miejsce
Zabrze
Termin
30.07.2024
06.08.2024
13.08.2024
20.08.2024
26.08.2024
Telefon
Miejsce
Warszawa
Termin
30.07.2024
10.08.2024
27.08.2024
Telefon
Miejsce
Poznań
Termin
25.07.2024
22.08.2024
Telefon
Miejsce
Wrocław
Termin
20.08.2024
Telefon

Instalacje elektryczne, ich wykonanie oraz późniejsza eksploatacja niosą z sobą zagrożenia dla środowiska naturalnego, zwierząt oraz osób które mogą znaleźć się w zakresie ich oddziaływania. Aby zapobiec negatywnym skutkom związanym z sytuacjami jakie mogą wystąpić w czasie ich uruchamiania oraz dalszego użytkowania zostały stworzone normy oraz wymagania które takie instalacje muszą spełnić.

Wytyczne stworzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra, określają normy jakie muszą zostać spełnione przez eksploataowane instalacje, na których wykonywane są pomiary kontrolne.  

W celu potwierdzenia przywołanych na wstępie norm i ustaw w zakresie bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznych, wykonuje się szereg pomiarów instalacji elektrycznej mających na celu potwierdzenie spełnienia wymagań, zawartych w normach i wytycznych wynikających z przyjętych do stosowania ustaw.   

Instalacje elektryczne oddawane do użytku muszą być zgodnie z ustawą, poddane badaniu. Na podstawie  wykonanych  pomiarów, sporządzonych  protokołów i sprawozdań określa się  poprawność ich działania oraz dopuszczenia do użytkowania. Właściciele obiektów oraz osoby nadozrujące są zobowiązane do przeprowadzenia pomiarów instalacji elektrycznej.  Tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, mogą wykonywać czynności pomiarowe. 

Cennik

Kurs Cena
Pomiary elektryczne w praktyce 1150 zł/os.

Formularz zgłoszeniowy

W razie pytań, proszę dzwonić pod numer telefonu 601-900-900.

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ