Uprawnienia zawodowe,
kursy, szkolenia

Zabrze, Śląsk, cała Polska

Blog

Audyt energetyczny do programu czyste powietrze

9 grudnia 2023

Audyt energetyczny jako kluczowy element programu Czyste Powietrze Audyt energetyczny do programu czyste powietrze stanowi niezbędny krok w procesie ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Jego celem jest zidentyfikowanie możliwości poprawy efektywności energetycznej budynku oraz opracowanie rekomendacji dotyczących działań, które przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza. W ramach programu Czyste Powietrze, audyt energetyczny jest obowiązkowy i stanowi podstawę do uzyskania wsparcia finansowego na realizację inwestycji związanych z poprawą jakości powietrza.

UPRAWNIENIA SEP - ZMIANA PRZEPISÓW

25 listopada 2022

Uprawnienia SEP – zmiana przepisów 1 lipca 2022 weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392). W rozporządzeniu znalazły się m.in. informacje na temat: rodzaju prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją, zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń lub sieci. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz konsultacji: tel.502-900-900

Uprawnienia SEP

4 stycznia 2021

Określenie SEP słyszało sporo z nas, na pewno częściej spotkały się z tym terminem osoby z branży elektrycznej. Określenie SEP to nic innego, jak Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jednostka ta jest odpowiedzialna za organizowanie kursów elektrycznych.

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ