Uprawnienia zawodowe,
kursy, szkolenia

Zabrze, Śląsk, cała Polska

Blog

UPRAWNIENIA SEP - ZMIANA PRZEPISÓW

25 listopada 2022

Uprawnienia SEP – zmiana przepisów 1 lipca 2022 weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392). W rozporządzeniu znalazły się m.in. informacje na temat: rodzaju prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją, zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń lub sieci. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz konsultacji: tel.502-900-900

Uprawnienia SEP

4 stycznia 2021

Określenie SEP słyszało sporo z nas, na pewno częściej spotkały się z tym terminem osoby z branży elektrycznej. Określenie SEP to nic innego, jak Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jednostka ta jest odpowiedzialna za organizowanie kursów elektrycznych.

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
490 zł
450
ZAPISZ SIĘ