Uprawnienia zawodowe,
kursy, szkolenia

Zabrze, Śląsk, cała Polska

Audyt energetyczny do programu czyste powietrze

Audyt energetyczny jako kluczowy element programu Czyste Powietrze

Audyt energetyczny do programu czyste powietrze stanowi niezbędny krok w procesie ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Jego celem jest zidentyfikowanie możliwości poprawy efektywności energetycznej budynku oraz opracowanie rekomendacji dotyczących działań, które przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza. W ramach programu Czyste Powietrze, audyt energetyczny jest obowiązkowy i stanowi podstawę do uzyskania wsparcia finansowego na realizację inwestycji związanych z poprawą jakości powietrza.

Czym jest audyt energetyczny w kontekście programu Czyste Powietrze?

Audyt energetyczny do programu Czyste Powietrze to szczegółowa analiza efektywności energetycznej budynku, mająca na celu zidentyfikowanie możliwości oszczędności energii oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza. W ramach tego audytu, eksperci oceniają stan techniczny budynku, jego izolacyjność, systemy grzewcze oraz wentylacyjne. Wyniki audytu energetycznego są podstawą do opracowania rekomendacji dotyczących działań, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza oraz obniżenia kosztów ogrzewania.

Zakres audytu energetycznego w programie Czyste Powietrze

Zakres audytu energetycznego w programie Czyste Powietrze obejmuje:

 • ocenę stanu technicznego budynku, w tym jego izolacyjności termicznej,

 • analizę systemów grzewczych oraz wentylacyjnych,

 • identyfikację źródeł strat energii,

 • opracowanie rekomendacji dotyczących działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku,

 • szacowanie oszczędności energii oraz redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza wynikających z proponowanych działań.

Wymagania programu Czyste Powietrze wobec audytu energetycznego

Wymagania programu Czyste Powietrze wobec audytu energetycznego obejmują:

 • przeprowadzenie audytu przez uprawnionego audytora energetycznego,

 • uwzględnienie w audycie wszystkich elementów wymienionych w zakresie audytu energetycznego,

 • opracowanie raportu z audytu energetycznego, zawierającego wyniki analiz oraz rekomendacje dotyczące działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku,

 • przedłożenie raportu z audytu energetycznego jako załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze.

Obowiązkowy charakter audytu energetycznego w programie Czyste Powietrze

Obowiązkowy audyt energetyczny w programie Czyste Powietrze wynika z konieczności zidentyfikowania możliwości poprawy efektywności energetycznej budynku oraz opracowania rekomendacji dotyczących działań, które przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza. Audyt energetyczny jest niezbędny do uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynków w ramach programu. Konsekwencją nieprzeprowadzenia obowiązkowego audytu energetycznego może być brak możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację inwestycji związanych z poprawą jakości powietrza.

Jak przeprowadzić audyt energetyczny?

Przeprowadzenie audytu energetycznego to proces, który można podzielić na kilka etapów. Warto znać te etapy, aby lepiej zrozumieć, jak przebiega audyt oraz jak się do niego przygotować. Poniżej przedstawiamy krok po kroku instrukcje, jak przeprowadzić audyt energetyczny oraz potrzebne narzędzia i zasoby do jego przeprowadzenia.

Przygotowanie do audytu energetycznego

Aby przygotować audyt energetyczny, należy zgromadzić niezbędne informacje dotyczące budynku, takie jak:

 • projekty budowlane,

 • informacje o systemach grzewczych i wentylacyjnych,

 • dane dotyczące zużycia energii,

 • historię modernizacji i remontów budynku.

Warto również przygotować się na wizytę audytora energetycznego, uporządkowując pomieszczenia oraz udostępniając dostęp do wszystkich części budynku.

Wykonanie audytu energetycznego budynku

Wykonanie audytu energetycznego budynku polega na przeprowadzeniu szczegółowej analizy jego stanu technicznego, izolacyjności, systemów grzewczych i wentylacyjnych. Podczas audytu energetycznego budynku, audytor ocenia:

 • stan izolacji termicznej,

 • efektywność systemów grzewczych i wentylacyjnych,

 • źródła strat energii,

 • możliwości poprawy efektywności energetycznej.

Na podstawie zebranych danych, audytor opracowuje rekomendacje dotyczące działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku oraz szacuje oszczędności energii i redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza wynikających z proponowanych działań.

Zamówienie audytu energetycznego - kto może go przeprowadzić?

Zamówienie audytu energetycznego powinno być skierowane do uprawnionego audytora energetycznego. Osoba taka posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w przeprowadzaniu audytów energetycznych. Warto sprawdzić, czy firma, która robi audyty energetyczne, ma doświadczenie w pracy z programem Czyste Powietrze oraz czy może przedstawić referencje od innych klientów. Przy wyborze firmy warto również zwrócić uwagę na termin realizacji audytu oraz koszt usługi.

Jak wygląda proces audytu energetycznego i ile trwa?

Wygląd audytu energetycznego zależy od wielkości i rodzaju budynku oraz zakresu analizy. Proces audytu energetycznego obejmuje:

 • wizytę audytora energetycznego w budynku,

 • zbieranie danych dotyczących budynku, systemów grzewczych i wentylacyjnych,

 • analizę danych oraz opracowanie rekomendacji,

 • przygotowanie raportu z audytu energetycznego.

Trwanie audytu energetycznego zależy od wielu czynników, takich jak wielkość budynku, dostępność informacji oraz stopień skomplikowania analizy. W praktyce, audyt energetyczny może trwać od kilku dni do kilku tygodni.

Dlaczego audyt energetyczny jest ważny dla programu Czyste Powietrze?

Ważny audyt energetyczny odgrywa kluczową rolę w realizacji programu Czyste Powietrze, ponieważ pozwala na zidentyfikowanie możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków oraz redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. Dzięki audytowi energetycznemu, właściciele budynków mogą uzyskać konkretne rekomendacje dotyczące działań termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia celów programu. W tym kontekście, sens audytu energetycznego polega na dostarczeniu niezbędnych informacji, które pozwolą na efektywną realizację programu Czyste Powietrze.

Rola audytu energetycznego w realizacji programu Czyste Powietrze

Realizacja programu Czyste Powietrze opiera się na przeprowadzeniu audytów energetycznych, które mają na celu zidentyfikowanie możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków oraz redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. Audyt energetyczny pozwala na:

 • ocenę stanu technicznego budynku,

 • identyfikację źródeł strat energii,

 • opracowanie rekomendacji dotyczących działań termomodernizacyjnych,

 • szacowanie oszczędności energii i redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza wynikających z proponowanych działań.

W efekcie, audyt energetyczny stanowi niezbędne narzędzie w procesie realizacji programu Czyste Powietrze, umożliwiając właścicielom budynków podjęcie odpowiednich działań termomodernizacyjnych.

Zyski z przeprowadzenia audytu energetycznego

Przeprowadzenie audytu energetycznego przynosi wiele korzyści, zarówno dla właścicieli budynków, jak i dla środowiska. Zyskujesz audyt energetyczny, który pozwala na:

 • poprawę efektywności energetycznej budynku,

 • zmniejszenie kosztów ogrzewania,

 • redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza,

 • zwiększenie wartości nieruchomości,

 • poprawę komfortu mieszkańców.

Wszystkie te korzyści przyczyniają się do osiągnięcia celów programu Czyste Powietrze oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Audyt energetyczny a termomodernizacja i zmniejszenie kosztów ogrzewania

Termomodernizacja budynków to proces, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz redukcję kosztów ogrzewania. Audyt energetyczny jest kluczowym elementem tego procesu, ponieważ pozwala na zidentyfikowanie konkretnych działań termomodernizacyjnych, które przyczynią się do osiągnięcia tych celów. Dzięki audytowi energetycznemu, właściciele budynków mogą:

 • zdiagnozować źródła strat energii,

 • opracować plan działań termomodernizacyjnych,

 • szacować oszczędności energii i redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza wynikających z proponowanych działań,

 • monitorować efektywność zastosowanych rozwiązań.

W efekcie, audyt energetyczny pozwala na osiągnięcie celów termomodernizacji, takich jak mniej płacić za ogrzewanie oraz redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze

W ramach dofinansowania programu Czyste Powietrze, istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na przeprowadzenie audytu energetycznego. Dofinansowanie to pozwala na pokrycie części kosztów związanych z audytem, co sprawia, że więcej osób może skorzystać z tej usługi i przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz efektywności energetycznej swoich budynków.

Jak skorzystać z dofinansowania na audyt energetyczny?

Aby skorzystać z dofinansowania na audyt energetyczny, należy spełnić określone kryteria oraz złożyć odpowiedni wniosek. Oto kilka kroków, które warto wykonać, aby uzyskać dofinansowanie:

 1. Upewnij się, że spełniasz kryteria programu Czyste Powietrze, takie jak posiadanie nieruchomości objętej programem czy planowanie działań termomodernizacyjnych.

 2. Znajdź lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE), który udzieli Ci informacji na temat dostępnych środków oraz wymaganych dokumentów.

 3. Przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak dowód własności nieruchomości, dokumenty potwierdzające planowane działania termomodernizacyjne czy kosztorys audytu energetycznego.

 4. Złożyć wniosek o dofinansowanie w odpowiednim terminie.

Wniosek o dofinansowanie - jak go prawidłowo złożyć?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie na audyt energetyczny, należy przygotować odpowiednie dokumenty oraz wypełnić formularz wniosku. Oto kilka wskazówek, jak prawidłowo złożyć wniosek:

 1. Upewnij się, że posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, takie jak dowód własności nieruchomości, dokumenty potwierdzające planowane działania termomodernizacyjne czy kosztorys audytu energetycznego.

 2. Wypełnij formularz wniosku, podając wszystkie niezbędne informacje oraz załączając wymagane dokumenty.

 3. Przed złożeniem wniosku, sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne oraz czy nie brakuje żadnych dokumentów.

 4. Złożyć wniosek w odpowiednim terminie oraz w wyznaczonym miejscu, np. w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Kredyt Czyste Powietrze - alternatywa dla dofinansowania

Jeśli nie uda się uzyskać dofinansowania na audyt energetyczny, warto rozważyć skorzystanie z kredytu Czyste Powietrze. Jest to alternatywa dla dofinansowania, która pozwala na sfinansowanie audytu energetycznego oraz działań termomodernizacyjnych na preferencyjnych warunkach. Kredyt Czyste Powietrze oferowany jest przez wybrane banki, które współpracują z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Aby skorzystać z kredytu, należy spełnić określone kryteria oraz złożyć wniosek w banku.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy kluczowe aspekty związane z audytem energetycznym w kontekście programu Czyste Powietrze. Przedstawiliśmy, czym jest audyt energetyczny, jak go przeprowadzić oraz jakie są jego wymagania w ramach programu. Omówiliśmy również rolę audytu energetycznego w realizacji programu Czyste Powietrze, zyski z przeprowadzenia audytu oraz jego wpływ na termomodernizację i zmniejszenie kosztów ogrzewania.

W dalszej części artykułu przedstawiliśmy możliwości dofinansowania na audyt energetyczny w ramach programu Czyste Powietrze oraz jak skorzystać z tego wsparcia finansowego. Opisaliśmy również alternatywę dla dofinansowania, jaką jest kredyt Czyste Powietrze, oferowany przez wybrane banki współpracujące z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Podsumowując, audyt energetyczny jest kluczowym elementem programu Czyste Powietrze, który pozwala na poprawę jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynków. Dzięki możliwościom dofinansowania oraz kredytu Czyste Powietrze, coraz więcej osób może skorzystać z audytu energetycznego i przyczynić się do realizacji celów programu.

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ