Uprawnienia zawodowe,
kursy, szkolenia

Zabrze, Śląsk, cała Polska

UPRAWNIENIA SEP ‑ ZMIANA PRZEPISÓW

Uprawnienia SEP – zmiana przepisów

1 lipca 2022 weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392).

W rozporządzeniu znalazły się m.in. informacje na temat:

  • rodzaju prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją,
  • zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń lub sieci.

Zatem, aby wziąć udział w egzaminie SEP musisz posiadać jeden z poniższych dokumentów:
- świadectwo lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego,
- świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
- lub zaświadczenie wystawione przez pracodawcę potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Co jeśli nie spełniasz tych wymagań? Z pomocą przychodzi nasz ośrodek kwalifikacji zawodowych w którym uzyskasz niezbędne ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH dopuszczające Cię do egzaminu SEP zgodne z nowymi przepisami .

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz konsultacji:

tel.502-900-900

 

Gwarantujemy, że z nami spełnisz nowe wymagania dopuszczające Cię do egzaminu SEP, uzyskując wymagane 

ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.

 

blog1.jpg

 

 

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ