Uprawnienia zawodowe,
kursy, szkolenia

Zabrze, Śląsk, cała Polska

Zadania praktyczne dla personelu ubiegającego się o Certyfikat F‑ gazowy Kategorii I

1. Proszę podłączyć baterię manometrów w celu wytworzenia próżni.

Aby wykonać poprawnie zadanie należy użyć pompy próżniowej, węży z zaworkami kulowymi odcinającymi oraz manometrów. Możemy używać manometru elektronicznego lub wykorzystywać analogiczne wakumanometry, które są zdecydowanie tańsze w zakupie.

Zadania praktyczne - 001

Przedstawię Państwu prawidłowy sposób podłączenia baterii manometrów w celu wytworzenia próżni. Próżnie będziemy wykonywać w urządzeniu klimatyzacyjnym typu split
Czerwony wąż podłączamy do jednostki zewnętrznej klimatyzatora oraz do manometru, niebieski wąż podłączamy od manometrów do pompy próżniowej. Ważne by zaworek odcinający był przy pompie próżniowej ponieważ przed jego odłączeniem zamykamy zawór i dzięki temu próżnia pozostaje nam w wężu niebieskim.

Zadania praktyczne - 003

2. Proszę wytworzyć próżnię w stanowisku.

Próżnie wykonuje się w celu pozbycia się szczątkowej wilgoci z układu oraz wytworzenia podciśnienia dzięki któremu w następnym etapie łatwiej będzie zaimplementować czynnik do klimatyzatora. Wykonanie próżni może być elementem sprawdzenia szczelności układu. Próżnie wykonujemy w zależności od długości instalacji oraz od wielkości urządzenia. W przypadku małych urządzeń klimatyzacyjnych typu split taki proces trwa od 0,5 do 1 godziny. Naszym zadaniem jest wykonanie próżni od -0,5 bara do -1 bara.

Zadania praktyczne - 006

Kiedy mamy już prawidłowe podłączenie zamykamy wszystkie zaworki i włączamy pompę próżniową by po chwili w odpowiedniej kolejności je otworzyć. Pierwszy otwieramy zawór na niebieskim wężu, który jest przy pompie, następnie otwieramy zawór w manometrze i na końcu przy samym urządzeniu. W między czasie obserwujemy ciśnienie na manometrze. Po uzyskaniu podciśnienia powyżej wartości – 0,7 bara zamykamy zawory na wężach w odwrotnej kolejności, w której były otwierane.

Zadania praktyczne - 002

3. Proszę napełnić instalację czynnikiem w fazie ciekłej – 200 gramami czynnika chłodniczego.

Napełnienie urządzenia klimatyzacyjnego można wykonać w dwojaki sposób. Czynnikiem w fazie gazowej lub w fazie ciekłej. W przypadku czynników jednorodnych np. R 32 lub R 134a, możemy napełnić urządzenie w postaci gazu, natomiast wszystkie czynniki niejednorodne np. R 407 czy R 410 musimy zaimplementować do systemu w postaci ciekłej. Po prawidłowym wykonaniu próżni i zamknięciu wszystkich zaworków odcinających, podłączamy niebieski wąż do butli jednozaworowej z czynnikiem. Otwieramy zawór butli i stawiamy ją do góry dnem na wagę. Przypominam, że wszystkie zawory są jeszcze zamknięte. Następną czynnością jest wytarowanie wagi by na wskaźniku pojawiły się trzy zera. Po wyzerowaniu wagi otwieramy zaworek na wężu niebieskim a następnie w urządzeniu klimatyzacyjnym. Obserwując wskazania wagi odkręcamy powoli zawór niebieski na manometrze aż do momentu kiedy na waga pokaże wartość 200 gram. Oznacza to, że właśnie ta ilość czynnika została wtłoczona do układu. Po zakończeniu zadania zamykamy wszystkie zawory i odłączamy niebieski wąż od butli.

Zadania praktyczne - 008

4. Proszę podłączyć stację do odzysku czynnika i oleju do stanowiska butli z wykorzystaniem baterii manometrów.

Aby wykonać poprawnie zadanie należy użyć stacji do odzyskiwania czynnika, węży z zaworkami kulowymi odcinającymi, manometru oraz specjalistycznej wagi. W naszym przypadku będziemy używać manometru elektronicznego firmy TESTO oraz stacji odzysku marki VALUE. Odzysk czynnika przeprowadzamy miedzy innymi wtedy, kiedy stwierdzimy nieszczelność układu, kiedy likwidujemy urządzenie lub dojedzie do awarii jakiegoś elementu urządzenia. Ilość czynnika jaką możemy odzyskać nie zawsze jest zgodna z ilością zapisaną na tabliczce znamieniowej. Stąd ważnym urządzeniem przy odzysku jest waga, która daje nam informację czy czynnik jest jeszcze odzyskiwany tzn. jeśli przestaje rosnąć oznacza, że urządzenie jest wolne od czynnika.

Zadania praktyczne - 009

Czerwony wąż podłączamy do jednostki zewnętrznej klimatyzatora oraz do manometru, niebieski wąż podłączamy od manometru do stacji odzysku przez filtr osuszacz. Stacja posiada wejście oznaczone put IN oraz wyjście put AUT i do niego podłączamy żółty wąż, którego koniec dokręcamy do butli dwu zaworowej po stronie gazowej czyli niebieskiej.

Zadania praktyczne - 010

Następnie butlę stawiamy na wagę, bezwzględnie musimy ją wytarować do momentu wskazania wyniku zerowego. Proces odzysku rozpoczynamy od włączenia urządzenia do odzysku, naciskając przełącznik start oraz przekręcamy pokrętło na funkcję RECOWER SLOW. Kolejny etap to otwarcie zaworów na butli, wężu żółtym, niebieskim, czerwonym i manometrze. Obserwujemy przyrost wagi odzyskanego czynnika do momentu, kiedy osiągniemy oczekiwaną ilość zgodną z tabliczką znamieniową lub kiedy przestanie wzrastać waga. Dodatkową informacją o prawidłowym zakończonym procesie odzysku może być ciśnienie, które powinno być równe zeru. Ostatnim krokiem jest przełączenie pokrętła na funkcję PURE w celu ściągnięcia pozostałości czynnika z węży oraz z urządzenia do butli dwu zaworowej.

5. Proszę odłączyć baterię manometrów od stanowiska.

Przed odłączeniem manometrów zawsze sprawdzamy czy wszystkie zaworki na przewodach zostały zakręcone. Również należy sprawdzić czy samo urządzenie ma zamknięty zawór techniczny. Następnie odkręcamy węże w dowolnej kolejności.

Zadania praktyczne - 005

6. Proszę skontrolować ciśnienie w instalacji.

W urządzeniu modelowym znajdujemy trzy manometry, z których możemy odczytać ciśnienie i temperaturę ssania, ciśnienie i temperaturę tłoczenia oraz ciśnienie i temperaturę parowania. W każdym przypadku, ciśnienie odczytujemy z dużej czarnej podziałki i jest to w przypadku ssania ok 2 barów, tłoczenia 8 barów oraz skraplania 3 barów.

Zadania praktyczne - 009

Temperaturę odczytujemy z niebieskiej skali, jest to skala dedykowana dla czynnika R 134a.
Temperatura ssana ok 3 st C, tłoczenia 35 st C i skraplania 5 st C.

Zadania praktyczne - 007

7. Proszę wykonać kontrolę szczelności wykorzystując elektroniczny przyrząd do wykrywania nieszczelności.

Najczęściej nieszczelności możemy znaleźć w miejscach połączeń rurociągu. Sprawdzamy urządzeniem wszystkie połączenia skręcane oraz lutowane.

Zadania praktyczne - 013

Zwracamy szczególną uwagę na elementy łączone przy sprężarce, ponieważ drgania sprężarki powodują częste rozszczelnienia układów chłodniczych.

Zadania praktyczne - 014

8. Proszę zmienić nastaw presostatu.

Presostat ma zadanie regulować pracę sprężarki. Jeśli w układzie powstanie zbyt wysokie lub za niskie ciśnienie presostat wysokiego i niskiego ciśnienia wyłączy sprężarkę. Presostat posiada własną regulację dzięki której ustawiamy zakresy ciśnień w których sprężarka będzie prawidłowo pracować.

Zadania praktyczne - 015

Regulujemy odkręcając górną osłonę presostatu, obracając pokrętłami z równoczesną obserwacją wskaźnika na skali wysokiego i niskiego ciśnienia.

Zadania praktyczne - 016

9. Proszę ocenić stan filtra osuszacza.

Filtr osuszacz jest zamontowany na linii cieczowej. By sprawdzić jego sprawność należy zmierzyć temperaturę czynnika o rurociągu przed i za filtrem. Jeśli będzie niesprawny, zanieczyszczony będzie duża różnica temperatur na wejściu i na wyjściu rurociągu.

Zadania praktyczne - 019

Temperaturę mierzymy termometrem przylgowym porównując odczyty.

Zadania praktyczne - 018

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ