Uprawnienia zawodowe,
kursy, szkolenia

Zabrze, Śląsk, cała Polska

Egzamin F

Egzamin F-gazy - pytania i odpowiedzi

Wersja F

Poniżej prezentujemy przykładowe pytania i odpowiedzi jakie mogą pojawić się na Egzaminie. Zapoznaj się i sprawdź swoją wiedzę.

Zachęcamy również do skorzystania z naszej szerokiej oferty kursów i szkoleń przygotowawczych.

Nie czekaj i zapisz się na wybrany przez Ciebie zakres!

Firma serwisowa, działająca na zlecenie operatora systemu, jest zobowiązana do:

 1. wykonywanie wszystkich poleceń operatora, nawet tych, które są niezgodne z prawem
 2. odzysku czynnika z systemu do specjalnie przeznaczonych butli odzysku
 3. informowaniu operatora o zmianie lokalnych wymogów środowiskowych dotyczących hałasu tła w porze nocnej
 4. monitorowania w sposób ciągły wahań napięcia zasilającego obiekt
Odpowiedź

Operator systemy chłodniczego jest zobowiązany założyć kartę tego systemu:

 1. min. jeśli ekwiwalent CO2 systemu jest równy lub większy niż 5 ton CO2
 2. tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest amoniak
 3. tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest CO2
 4. tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest propan
Odpowiedź

Operator hermetycznego systemy chłodniczego jest zobowiązany założyć kartę tego systemu:

 1. tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest CO2
 2. tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest amoniak
 3. jeśli ekwiwalent CO2 systemu jest równy lub większy niż 10 ton CO2
 4. tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest propan
Odpowiedź

Kratę systemu chłodniczego zakłada się jednostce zwanej:

 1. centralnym rejestrem operatorów
 2. Ministerstwem Środowiska
 3. UOP
 4. MSZ
Odpowiedź

Centralny rejestrów operatorów utworzony został przez:

 1. Senat RP
 2. Kancelarię Prezydenta
 3. Sejm RP
 4. Instytut Chemii Przemysłowej
Odpowiedź

Wg rozporządzenia UE 517/2014, obowiązkowa kontrola szczelności po usunięciu nieszczelności urządzenia chłodniczego musi być przeprowadzona:

 1. w ciągu 1 miesiąca
 2. wg uznania
 3. w czasie najbliższego przeglądu serwisowego
 4. w czasie kiedy urządzenie nie jest na ruchu
Odpowiedź

Urządzenie zawierajaca F-gaz musi posiadać etykiete z min. nastp. informacjami

 1. kolor ramy układu sprężarkowego
 2. min. wartośc napełnienia w kg i ekwiwalent CO2 urzadzenia
 3. wysokość montażu skraplacza
 4. zawsze nastawę zawory bezpieczeństwa
Odpowiedź

Podczas próby ciśnieniowej szczelności układu notujemy min.:

 1. ilość podpór skraplacza
 2. GWP układu
 3. średnicę rurociągu cieczowego
 4. ciśnienia i temperatury na początku i końcu próby
Odpowiedź

Urządzenie zawierajaca F-gaz musi posiadać etykiete z min. nastp. nformacjami

 1. wysokość montażu skraplacza
 2. kolor ramy układu sprężarkowego
 3. oznaczenie zastosowanego F-gazu
 4. zawsze nastawę zawory bezpieczeństwa
Odpowiedź

Pojemnik służycy do przechowywania F-gazów musi posiadać etykiete z min. nastp. informacjami

 1. min. Ilość kilgramów czynnika
 2. kierunek gwintu zaworu
 3. kolor pokrętła zaworu
 4. PESEL napełniającego
Odpowiedź

Pojemnik służycy do przechowywania F-gazów musi posiadać etykiete z min. nastp. nformacjami

 1. kolor pokrętła zaworu
 2. typ i rodzaj F-gazu
 3. kolor pokrętła zaworu
 4. PESEL napełniającego
Odpowiedź

Pojemnik służycy do przechowywania F-gazów musi posiadać etykiete z min. nastp. nformacjami

 1. PESEL napełniającego
 2. kierunek gwintu zaworu
 3. kolor pokrętła zaworu
 4. że zwiera substancję z grupy F-gaz
Odpowiedź

Skręcona połączenie rurociągu może być miejscem wycieku czynnika w przypadku:

 1. poluzowania się nakrętki na gwincie tego połączenia
 2. usunięcia farby którą malowany jest rurociąg od strony nakrętki
 3. jeśli położenie tego połączenie jest ponad sprężarką
 4. jeśli położenie tego połączenie jest na rurociągu ssawnym
Odpowiedź

Połączenie lutowane rurowe może być miejscem wycieku:

 1. zawsze gdy nie ma na nim izolacji
 2. zawsze w przypadku gdy zastosowany lut ma zawartość srebra 15% zamiast 34%
 3. w przypadku pęknięcia lutu na wskutek drgań
 4. zawsze gdy najbliższa podpor jest w odległości 10 cm
Odpowiedź

Połączenie lutowane rurowe może być miejscem wycieku:

 1. zawsze w przypadku gdy zastosowany lut ma zawartość srebra 15% zamiast 34%
 2. w przypadku pęknięcia lutu na wskutek cyklicznych, znacznych zmian temperatury na jakie narażone jest to połączenie
 3. zawsze gdy nie ma na nim izolacji
 4. zawsze gdy najbliższa podpor jest w odległości 10 cm
Odpowiedź

Informacje zawarte w karcie urządzenia pozwalają na:

 1. zidentyfikowanie miejsca w układzie gdzie nastąpił ostatni wyciek
 2. poziom hałasu emitowanego przez skraplacz w porze nocnej
 3. olor ramy na której znajduje się skraplacz
 4. odległość urządzenia od granicy posesji
Odpowiedź

Określenie ODP dotyczy:

 1. czynnika który nie posiada fluoru w swojej budowie cząsteczkowej
 2. substancji zubażających warstwę ozonową
 3. wszystkich czynników z grupy HFO
 4. tylko amoniaku jako czynnika chłodniczego
Odpowiedź

Określenie HCFC dotyczy:

 1. amoniaku jako czynnika chłodniczego
 2. wszystkich czynników z grupy HFO
 3. substancji które zawierają w swoim składzie węgiel, wodór, fluor i chlor
 4. dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego
Odpowiedź

Określenie HFC dotyczy:

 1. amoniaku jako czynnika chłodniczego
 2. dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego
 3. wszystkich czynników z grupy HFO
 4. czynników, które zawierają w swoim składzie węgiel wodór i fluor
Odpowiedź

Najnowsza generacja czynników zwanych HFO:

 1. odznacza się bardzo niskim współczynnikiem GWP
 2. jeszcze nie jest wprowadzona do obrotu
 3. nadaje się tylko do instalacji kriogenicznych
 4. nadaje się tylko do instalacji klimatyzacyjnych w samochodach
Odpowiedź

Określenie F-gaz odnosi się min. do nastąp związków chemicznych:

 1. które mogą pracować tylko z olejem poliestrowym
 2. tylko do tych substancji którymi spienia się polistyren
 3. wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki SF6
 4. które mogą pracować tylko z olejem mineralnym
Odpowiedź

Specyfikacja fluorowanych gazów cieplarnianych

 1. Znajduje się w załączniku do rozporządzenia Unii Europejskiej (WE) nr 517/2014
 2. nie jest ogólnie dostępna
 3. podlega prawom patentowym
 4. jest dostępna odpłatnie
Odpowiedź

Projektowanie układów chłodniczych o mniejszym napełnieniu:

 1. nie ma wpływu na obrót f-gazami
 2. jest jedną z metod zmniejszają stosowania f-gazów
 3. ma zastosowanie tylko do układów hermetycznych
 4. ma zastosowanie tylko do układów gdzie czynnikiem jest propan
Odpowiedź

Protokół z ciśnieniowej próby szczelności zawiera min. nast.. informacje:

 1. początkowe oraz końcowe ciśnienia i temperatury próby
 2. serie i numer dowodu osobiste jednego z uczestników próby
 3. datę urodzenia jednego z uczestników próby
 4. rozmiar nakrętek na połączeniach rozłącznych w układzie który został poddany próbie
Odpowiedź

Protokół z ciśnieniowej próby szczelności zawiera min. nast.. informacje:

 1. typ połączeń gwintowych w układzie który został poddany próbie
 2. wysokość montażu skraplacza
 3. kolor ramy układu sprężarkowego
 4. spadek / wzrost ciśnienia w czasie próby skompensowany o zmianę temperatury w czasie próby
Odpowiedź

Krata urządzenia zawiera min.

 1. dane operatora urządzenia
 2. wysokość montażu skraplacza
 3. kolor ramy układu sprężarkowego
 4. typ połączeń gwintowych w układzie który został poddany próbie
Odpowiedź

Krata urządzenia zawiera min.

 1. wysokość montażu skraplacza
 2. kolor ramy układu sprężarkowego
 3. rodzaj fluorowanego gazu cieplarnianego
 4. typ połączeń gwintowych w układzie który został poddany próbie
Odpowiedź

Krata urządzenia zawiera min.

 1. wysokość montażu skraplacza
 2. ilość fluorowanego gazu cieplarnianego
 3. kolor ramy układu sprężarkowego
 4. typ połączeń gwintowych w układzie który został poddany próbie
Odpowiedź

Krata urządzenia zawiera min.

 1. ilość odzyskanego fluorowanego gazu cieplarnianego
 2. typ połączeń gwintowych w układzie który został poddany próbie
 3. kolor ramy układu sprężarkowego
 4. wysokość montażu skraplacza
Odpowiedź

Pomiot który wwozi F-gazy na terytorium RP, według ustawy z dnia 15 maja 2015, ma obowiązek złożyć:

 1. musi być podmiotem wyłącznie z polskim kapitałem
 2. sprawozdanie do instytut Chemii Przemysłowej
 3. sprawozdanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 4. sprawozdanie do urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca rejestracji podmiotu
Odpowiedź
NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ