×

Szanowni klienci, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników informujemy, że przeprowadzamy egzaminy ON-LINE z zakresu uprawnień SEP (G1, G2 i G3) oraz szkolenia z F-GAZÓW. Zapraszamy do zapisów!

uprawnienia zawodowe,
kursy, szkolenia

Zabrze, Śląsk, cała Polska

Uprawnienia SEP G1, G2, G3

Organizujemy kursy zawodowe w całej Polsce, umożliwiając zdobycie lub odnowienie uprawnień energetycznych w grupach: G1 elektrycznej, G2 cieplnej oraz G3 gazowej.

Każdy kurs kończy się egzaminem ustnym przed komisją. Dysponujemy własnymi komisjami kwalifikacyjnymi, powołanymi przez Prezesa URE, które uprawnione są do egzaminowania. Po zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP. Świadectwo kwalifikacyjne SEP ważne jest przez 5 lat.

Uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe

Każda kategoria uprawnień (G1, G2 i G3) może obejmować uprawnienia eksploatacyjne „E” oraz/lub uprawnienia dozorowe „D”. Uprawnienie podstawowe „E” powinny uzyskać wszystkie osoby, które wykonują prace z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i czynności kontrolno-pomiarowych. Kurs „D” dedykowany jest osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pracownikom technicznym, którzy sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, a także właścicielom firm.

Pliki do pobrania

Zarys wiadomości z podstaw elektrotechniki
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych
Wniosek egzaminacyjny G1
Wniosek egzaminacyjny G2
Wniosek egzaminacyjny G3